OÜ Sõmeru Rehvikoda on saanud toetust Leader meetmest.
Projekti üldiseks eesmärgiks on toetada kohaliku ettevõtte arengut ning
seeläbi suurendada piirkonnas tegutseva väikeettevõtja konkurentsivõimet
ja jätkusuutlikkust, pakkuda elanikele ja teistele piirkonnas
tegutsevatele ettevõtetele uusi kohalikul ressursil põhinevaid
teenuseid.
Projekti konkreetseks eesmärgiks on soetada Sõmeru Rehvikoda OÜ teenuste
arendamiseks vajalikud seadmed.
Toetuse summa 14 105 eurot.